4.5 Personeel

Hoeveel personeel werkt voor de gemeente Schiedam? Hoeveel mannen? En hoeveel vrouwen? Wat is het verloop en welke kansen heeft een medewerker van de gemeente Schiedam? Een overzicht. In het Sociaal Jaarverslag is nog meer te lezen over de personeelsontwikkelingen binnen de gemeente Schiedam.

Werknemersaantallen en verloop

Aantal werknemers* per arbeidsovereenkomst (in headcount en fte’s)

Tijdelijk HC – fte Vast HC – fte Totaal HC – fte
Vrouw 16 – 14 276 – 236 292 – 250
Man 18 – 18 247 – 239 265 – 257
Totaal 34 – 32 523 – 475 557 – 507

*Ambtelijk personeel, exclusief stagiaires, externe inhuur, gedetacheerden, ZZP. Exclusief het college van B&W (6 leden en 6 fte) en de Gemeenteraad (44 leden) en inclusief de Griffie.

Aantal werknemers naar type contract

Fulltime* Parttime* Totaal
Vrouw 143 149 292
Man 228   37 265
Totaal 371 186 557

* Fulltime: 36 uur per week, parttime: minder dan 36 uur per week

Aantal nieuwe personeelsleden in 2017 (instroom) (headcount)

<25 25-35 36-45 46-50 51-60 >60 Totaal
Vrouw 5 3 6 3 3 0 20
Man 4 6 2 2 3 0 17
Totaal 9 9 8 5 6 0 37

Exclusief externen, stagiaires, ZZP, gedetacheerden.

Personeelsverloop 2017 (uitstroom) (headcount)

<25 25-35 36-45 46-50 51-60 >60 Totaal
Vrouw 2 5 3 1 3 7 21
Man 1 0 5 0 2 11 20
Totaal 3 5 8 1 5 18 41

Exclusief externen, stagiaires, ZZP, gedetacheerden.

Verzuim en verlof

Ziekteverzuim (naar duurklasse)

1 – Kort verzuim (000-007 dagen) 0,73%
2 – Middellang verzuim (008-042 dagen) 0,77%
3 – Lang verzuim (043-365 dagen) 2,61%
4 – Zeer lang verzuim (366-730 dagen) 0,83%
5 – Twee jaar en langer 0,0%
Totaal ziekteverzuimpercentage 4,94%

% van het totaal aantal werknemers
De meldingsfrequentie (het aantal ziekmeldingen per werknemer) in 2016 was 1,03.

Ouderschapsverlof

Recht op verlof* Verlof genomen Aan het werk na verlof Werkzaam na 12 maanden
Vrouw 19 100% 100%
Man 8 100% 100%
Totaal 27 100% 100%

% ten opzichte van totaal aantal werknemers dat verlof nam
* In het personeelsmanagementsysteem worden de kinderen van medewerkers niet geregistreerd

Diversiteit

Aantal vrouwen en mannen in bestuursorganen*, naar leeftijd

<30 30-50 >50 Totaal
Vrouw 2   4   8 14
Man 3 15 18 36
Totaal 5 19 26 50

*College B&W (6 leden) en Gemeenteraad (44 leden, incl. opvolgers/commissieleden)
% ten opzichte van totaal aantal bestuurders

Aantal vrouwen en mannen in ambtelijke organisatie, naar leeftijd

<30 30-50 >50 Totaal
Vrouw 16 154 122 292
Man 14 112 139 265
Totaal 30 266 261 557

% ten opzichte van totaal aantal werknemers in ambtelijke organisatie (557)

De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Het mannelijk personeel heeft een gemiddelde leeftijd van 50, en het vrouwelijk personeel van 47. De gemiddelde leeftijd van de 16 medewerkers met een tijdelijk dienstverband is 38 jaar. De oudste medewerkers van deze groep van 16 is 55 jaar en de jongste is 20 jaar.

Regionale afkomst
Percentage teammanagers, regiemanagers en directie woonachtig in Schiedam: 15%

Definitie die gebruikt is voor ‘senior management’: teammanagers, regiemanagers & directie (gemeentesecretaris & directeur) en de geografische definitie die de organisatie hanteert voor ‘lokaal’: op 31-12-2017 woonachting in Schiedam.

Personeelsvereniging

De personeelsvereniging van de gemeente Schiedam (PV) is een officiële vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De doelstelling is het bevorderen van het onderlinge contact tussen alle ambtenaren van de gemeente Schiedam. Lees meer in het Sociaal Jaarverslag.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Voor het ambtelijke personeel geldt de CAO voor gemeenteambtenaren 1 mei 2017 – 1 januari 2019 en de CAR-UWO* en hierop aansluitend lokale regelingen zoals bijv. een flexibele arbeidstijdenregeling.

Burgemeester en wethouders werken volgens het CAO Rijk.

*CAR-UWO: gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. Het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (CvA) maakt met de vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en de CMHF afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAR-UWO: de arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten.