4.3 Organisatie duurzaamheid

Patricia van Aaken

De gemeenteraad heeft halverwege 2016 het duurzaamheidsprogramma vastgesteld. Duurzaamheid is of zo nodig wordt een integraal onderdeel van het voorgenomen beleid van de gemeente Schiedam over alle onderwerpen, economisch, sociaal én milieugerelateerd.

Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het integreren van de beleidsdoelstellingen op alle beleidsterreinen bij de afdelingen van de ambtelijke organisatie zelf.

Concreet betekent dit dat:

  • ieder raadsvoorstel een duurzaamheidsparagraaf heeft;
  • duurzaamheid voorwaardestellend is als de gemeente verplichtingen aangaat met partijen;
  • alle adviesnota’s van de gemeente getoetst worden op de doelen van het klimaatbeleidsplan van de gemeente Schiedam

Wethouder Duurzaamheid

Wethouder Patricia van Aaken is eindverantwoordelijk voor de doelstellingen uit het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 en Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Programmamanager Duurzaamheid

De Programmamanager Duurzaamheid is uitvoerend verantwoordelijk voor dit programma. Hij werkt hieraan voor1 fte. De Programmamanager Duurzaamheid rapporteert aan de wethouder.

Kernteam Duurzaamheid

Hij wordt daarbij ondersteund door een Kernteam Duurzaamheid, die zorgdragen voor de implementatie van het beleid. Het zijn betrokkenen vanuit alle teams in de ambtelijke organisatie: Inkoop, Vastgoed, Facilitair, etc.