4.6 Ethiek en integriteit

Voor ambtenaren van Schiedam gelden de integriteitsregels uit de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden, CAR-UWO. Voor de politieke ambtsdragers is een gedragscode opgesteld volgens een model van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

Op de website van de gemeente staat alle informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers. In een video vertelt de directeur van de gemeente Schiedam waar de gemeente voor staat.