4.1 Bestuur

College B&W

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Deze vertegenwoordigt de bevolking, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, neemt de grote beslissingen en controleert het college van B&W.

Het bestuur van een gemeente bestaat uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester. Op de website van de gemeente staat meer uitleg over het bestuur van de Gemeente Schiedam.