4.2 Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het gemeentebestuur. Onder leiding van de directie werken de ambtenaren voor college, raad en burgemeester. De gemeenteraad wordt ook nog apart ondersteund door de griffie. 15% van het senior management (regiemanagers, teammanagers/teamleiders, directeur en gemeentesecretaris) is woonachtig in Schiedam.  

Op de website van de Gemeente Schiedam staat meer uitleg over de ambtelijke organisatie