4. Over de gemeente

Alle informatie over de gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam telt bijna 80.000 inwoners en heeft binnen haar gemeentegrenzen verschillende bedrijventerreinen, vervoersknooppunten en sociale voorzieningen. Het is de belangrijkste taak van de gemeente om taken uit te voeren die direct van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken.

Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners. Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld over hoe de gemeente met duurzaamheid omgaat. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur.

De gemeente Schiedam heeft op haar website een online overzicht van alle diensten en producten. In 2017 zijn er in totaal 59.993 diensten en producten aangemaakt, inclusief de sociale diensten van Stroomopwaarts. Aanvragen voor paspoorten en rijbewijzen, meldingen over de buitenruimte, adreswijzigingen, etcetera, komen via allerlei kanalen bij de gemeente terecht. E-mail, telefoon, post, social media, tijdens balieafspraken en via de website of de Buiten Beter app. Alle meldingen worden geregistreerd om ervoor te zorgen dat ze bij de juiste ambtenaar terecht komen.