Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie. Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van links naar websites van derden.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan deze site worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Copyright
Wij behouden ons het auteursrecht voor de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Cookies
Waarom moet ik toestemming geven om cookies te gebruiken?
Vanaf 5 juni 2012 is er in Nederland een nieuwe Telecomwet in werking. Vrije toegang tot het internet wordt wettelijk vastgelegd en de gebruiker van een website moet vooraf toestemming geven als er cookies op zijn computer worden geplaatst. Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website mogen wel worden gebruikt zonder akkoord van de bezoeker.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, tablet of smartphone worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) bij het openen van een internetpagina. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Ze kunnen ook nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Verder kunnen ze een computer niet infecteren met een virus. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren ’90 zonder incident gebruikt op alle websites over de hele wereld.

Welke cookies gebruikt de gemeente Schiedam?
Wij gebruiken cookies voor het registreren van bezoekerscijfers van onze site. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het digitale loket. Hierdoor onthoudt de website tijdelijk uw gegevens als u een product of dienst aanvraagt of een afspraak maakt. Ook bij het gebruik van de social media buttons worden cookies geplaatst. Wij gebruiken cookies niet om gegevens aan derden te verstrekken.