2.3 Versterken van duurzame economie in Schiedam

Voor het versterken van een duurzame economie in de stad is een Innovatie-agenda opgesteld. Op die agenda staat onder andere een onderzoek of er in Schiedam een locatie kan worden ingericht die innovatie aanwakkert. De gemeente heeft de opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie naar de potentie van het ONS-pand als innovatieve hotspot. Het blijkt dat het kans van slagen heeft om hier een plek van te maken waar innovatieve bedrijven zich vestigen en waar duurzaamheid één van de kernwaarden is.

Circulaire economie

Het afgelopen jaar vonden in het ONS-pand ook zogenaamde Inspiratie Cafés plaats. Dit zijn bijeenkomsten waar een (actueel) thema wordt behandeld en sprekers aan bod komen die verstand hebben van het onderwerp. Het eerste ONS Inspiratie Café van 2017 had als thema ‘Bruikbare Circulaire Economie in de Schiedamse praktijk’. Dit is een manier om duurzame bedrijven aan de gemeente te binden, een van de speerpunten uit het klimaatbeleidsplan van de gemeente Schiedam.

Het thema sloot aan bij het initiatief van het bedrijf PulsUp. Dit bedrijf onderzocht in opdracht van de gemeente of bedrijven in Spaanse Polder en ’s Gravenlandse Polder elkaars reststromen kunnen gebruiken. Het afgelopen jaar heeft PulsUp dit vertaald naar een digitaal platform. Dit met het doel afval te reduceren en het circulaire gedachtegoed te stimuleren.

The Next Economy

Op de Innovatie-agenda van de gemeente staat ook dat er voldoende ruimte wordt gegeven aan het creëren van waardevolle netwerken. Dit zijn bijvoorbeeld netwerken waar kennis, onderwijs en talent aan elkaar wordt gekoppeld. Een goed voorbeeld hiervan is een serie bijeenkomsten waar tien bedrijven uit de haven aan deelnamen en hun wensen en problemen op het gebied van de ‘next economy’ voor het voetlicht brachten.

Solutionlab MOIC ging aan de slag met de uitkomsten uit die bijeenkomsten en heeft aantal projecten opgezet. Deze projecten moeten ervoor zorgen dat Schiedamse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid samenwerken aan een toekomstperspectief voor het Schiedamse havengebied.