2.9 Slimme en Gezonde Stad

Al sinds 2015 werkt de gemeente samen met Rijkswaterstaat aan het programma Slimme en Gezonde Stad. Het doel van dit programma is om buiten de bestaande regels en normen en met behulp van slimme, lokale samenwerkingen de leefbaarheid en gezondheid van Schiedam en Schiedammers te verbeteren. Drie gebieden krijgen de aandacht: de tunnel onder de A4, de haven en de A20.

In mei 2017 konden mensen tijdens het symposium Mijn stad in Beweging kennis maken met de diverse innovaties die zijn toegepast bij het A4-project in Schiedam. Het symposium liet zien hoe de bouw van de A4 is gecombineerd met praktische oplossingen voor lucht- en geluidsoverlast. Schiedam is als inspiratiebron aangeboden aan andere steden.

Voor de Schiedamse haven is een van de opgaves om economische ontwikkeling te combineren met een afname van milieuhinder. Omwonenden en bedrijven zijn samen op zoek gegaan naar een oplossing voor geluidsoverlast. Generatoren die schepen ’s nachts van brandstof voorzien houden de bewoners uit hun slaap. De betreffende bedrijven zijn vrijwillig bereid om samen aan een oplossing te werken.

Met het programma Slimme en Gezonde stad kijkt de gemeente naar de mogelijkheden de barrièrewerking van de A20 te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen en geluid te beperken. De A20 loopt dwars door Schiedam en vormt samen met de andere vervoersstromen een flinke barrière tussen de twee stadsdelen. Er wordt voor de korte termijn vooral gekeken naar een betere fietsbaarheid. Zo lopen er drie belangrijke fietsroutes onder de A20 door die in samenwerking rijk-gemeente verbeterd (kunnen) worden. In mei 2017 is de bijeenkomst gehouden ‘Fietsen onder de A20 naar een gezonde stad’. Vooral door de virtual reality fiets was dit een succesvolle bijeenkomst. De reacties tijdens deze bijeenkomst worden ook gebruikt bij de herinrichtingsplannen voor de fietstunnels