2.8 Scholen aan de slag

De Primo Scholen in Schiedam zijn in 2017 aan de slag gegaan met duurzaamheid. Er wordt met ondersteuning van de gemeente duurzaamheidsbeleid voor deze scholen ontwikkeld. Ook zijn het afgelopen jaar energiescans uitgevoerd op de 11 Primo Scholen. In totaal zijn 34 energiescans uitgevoerd.

Aansluitend aan de scans zal er een actualisatie worden gemaakt van de meerjarenonderhoudsplanningen voor alle locaties. Hierbij zullen de geadviseerde energiebesparende maatregelen worden geïntegreerd in de planning.

Ook de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam werkt aan duurzaamheid. In 2017 is besloten de daken van de Mavo Schravenlant en het ProNova College te beleggen met zonnepanelen. In totaal worden er bijna 900 panelen geplaatst, goed voor 100 ton CO2-reductie per jaar.

De gemeente Schiedam heeft daarnaast geïnventariseerd welke bestaande sporthallen en sportvoorzieningen verduurzaamd kunnen worden. De mogelijkheden zijn hier beperkt. Een deel van de sportvoorzieningen is verplaatst naar het dak van de A4 of binnen Harga. Deze sportvoorzieningen worden nieuw en duurzaam gebouwd. De Sporthal en het zwembad zijn in beheer van Optisport tot 2020. Ook is het onduidelijk wat de levensduur van deze gebouwen is.