2.2 Schiedams bedrijfsleven

steeds groener

Bedrijfsleven Schiedam

Het Schiedams bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Schiedam. In 2017 zijn er vanuit de gemeente verschillende projecten opgestart die helpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente Schiedam.

Zo werkt de gemeente Schiedam samen met ondernemers aan het project Zon op Bedrijfsdaken. Bedrijven kunnen zich aanmelden om zonnepanelen te laten plaatsen op hun dak. Hiervoor kunnen ze subsidie krijgen, de zogenaamde SDE+ subsidie. Er hebben zich 17 deelnemers aangemeld. Voor 12 ervan is het realistisch om die zonnepanelen ook daadwerkelijk te gaan realiseren. De opwek is goed voor 2,3 MegaWatt.

Een andere grote duurzame opwekker in de gemeente Schiedam is de nieuwe megabioscoop aan de rand van de stad. Deze Euroscoop is in 2017 opgeleverd met een dak vol zonnepanelen.

Naast zonne-energie wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor windenergie in Schiedam. Dat is nog niet eenvoudig, want de ruimte voor windmolens binnen Schiedam is schaars en de eisen die worden gesteld aan de veiligheid rondom windmolens zijn streng. Een van de twee plekken die volgens de onderzoeken van de provincie geschikt zou moeten zijn voor een windmolen in de Haven, die is opgenomen in de verordening Ruimte en Milieu van de provincie en die het Schiedams Energie Collectief wil ontwikkelen, stuit vooralsnog op het probleem dat op basis van de huidige regelgeving de veiligheidscontour van de molen  schampt aan een deel van een kwetsbaar object. Er wordt nog naar oplossingen gezocht.