2.4 Groene en blauwe initiatieven

Beatrixpark

De gemeente heeft ook vorig jaar verder gewerkt aan de uitvoering van het meerjarenplan voor groen en water. Een hoogtepunt hierin was de oplevering van het natuurspeelbos in het Beatrixpark. Ook is gewerkt aan de groene verbinding tussen de getijdenkreek Vijfsluizen en de Poldervaart.

Daarnaast is het groen op en rond de oude Room-Katholieke begraafplaats opgeknapt. Het park Bijdorp is gereconstrueerd tot een sociaal vriendelijk park met waterberging voor het laag gelegen stadsdeel Bijdorp. Het ontwikkelingsplan voor het Beatrixpark is nagenoeg voltooid met als laatste de opknapbeurt van de heemtuin. En de plannen voor een bijenstal in het Beatrixpark zijn verder ontwikkeld, mede door de gewonnen € 5.000 euro van het Duurzame Stadsinitiatief.