2.5 Bomen in Schiedam

Bomen

De gemeente Schiedam is het afgelopen jaar verschillende malen in het nieuws geweest over het groenbeleid in Schiedam. Zo is ophef ontstaan onder bewoners over de voorgenomen kap van 80 bomen en struikgewas in Schiedam West. Deze bomen zouden moeten wijken voor een voet- en fietspad. Na een drukbezochte bijeenkomst in het stadhuis heeft de gemeente besloten het plan voor het voet- en fietspad aan te passen. Daarbij wordt gezocht naar een variant waarbij zoveel mogelijk bomen behouden blijven.

Een ander gevoelig punt het afgelopen jaar is de beplanting op het park op de A4. Bij de aanleg van het park heeft Rijkswaterstaat zo’n 4.000 bomen geplant. Volgens verschillende bewoners zijn deze bomen kleiner dan beloofd. Zij willen grotere bomen in het park. Omdat het een dakpark betreft kunnen er echter maar een klein deel bomen in een grote maat worden geplant. De Raad van State doet een uitspraak over deze kwestie.

Jaarlijks laat de gemeente Schiedam een benchmark uitvoeren van het groen in de stad door de Wageningen Universiteit. In totaal staan er in Schiedam 33.500 bomen. Dat is minder dan vorig jaar. Uit de benchmark blijkt verder dat in Schiedam zo’n 5.000 bomen meer staan dan in vergelijkbare steden. In totaal beslaan bomen zo’n 1,2% van het totale groenoppervlak in de stad, dat verder uit gras, struiken, planten en gazon bestaat. Landelijk ligt dat percentage op 1%.

Bomen in de stad

2017 2016 2015 2014
Aantal bomen 33500 33564 33546 33515