3.3 Schiedammers pakken de fiets

Fietsen is gezond. En de fiets stoot geen schadelijke stoffen uit. We willen stimuleren dat ritjes korte dan zeven kilometer met de fiets gebeuren. Schiedam heeft daarom een ambitieuze fietsdoelstelling: in 2020 gebeurt 32% van alle dagelijkse verplaatsingen in Schiedam met de fiets.

Op dit moment zouden dat 25.000 inwoners zijn. In 2011, toen dit doel werd vastgesteld, was dat nog 26%. De ambitie kwam tot stand met de verplaatsingsmonitor en is opgenomen in het Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan (GVVP). In 2020 wordt de monitor herhaald om te bepalen of het doel is bereikt.

Om fietsen bij inwoners te stimuleren werkt de gemeente aan de infrastructuur om prettig en veilig fietsverkeer mogelijk te maken. Zo is met de NHTV Hogeschool een VR-simulatie uitgevoerd om te onderzoeken welke ingrepen bijdragen aan een positieve fietsbeleving. Aan fietsende Schiedammers is de vraag voorgelegd: Heb jij ook een tunnelvisie?, om erachter te komen wat zij vinden van de fietstunnels bij onder andere de Schiedamseweg, de Overschieseweg en de Hargalaan. Samen met leerlingen van het Spieringhoek College worden conclusies getrokken van de reacties die Schiedammers gaven. In totaal zijn er 17 fietstunnels in Schiedam. Door studenten van de NHTV werd per tunnel een technische analyse gemaakt van de veiligheid. Daarin werd gekeken naar verlichting, ontwerp, beheer, afwerking en sociale veiligheid. Per tunnel is de mate van veiligheid uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 10. Samen met de uitkomsten van de fietsende Schiedammers zal in 2018 in een vervolganalyse gekeken worden naar de mogelijkheden voor herinrichting van de fietstunnels.

Fiets tunnel Fietstunnel

Fietsparkeren

Om inwoners aan te sporen om de fiets te pakken, is het ook belangrijk dat ze hun fiets goed kunnen parkeren. De komende jaren wordt hier aandacht voor gevraagd. In 2017 zijn veel voorbereidingen getroffen. Zo zijn er verschillende scenario’s bekeken voor bewaakte stallingen in het centrum en bij het station. Winkelaars met een fietsmand voorop hebben nu eenmaal andere parkeerbehoeften dan e-bikende forenzen die de trein moeten halen. In 2018 wordt op het Broersveld een bewaakte stalling gerealiseerd voor 280 fietsen. Verder werkt de gemeente, ook in 2018 nog, aan de voorbereidingen voor het optimaliseren van de stalling bij het NS-station.

In de vooroorlogse wijken hebben bewoners vaak weinig ruimte voor hun fietsen. Soms staan ze zelfs in de woonkamer of de gang. Daarom kijkt de gemeente naar mogelijkheden om dat te verbeteren met voorzieningen op straat als fietstrommels en fietsnieten. Maar ook door te kijken waar éénrichtingsverkeer mogelijk is. In zo’n straat kan de stoep verbreed worden. Waardoor ruimte voor fietsenstallingen ontstaat, zonder dat er autoplekken verdwijnen. Dit gebeurt momenteel in de Schrijversbuurt, Schiedam-West.

In 2017 is het onderwerp fietsparkeren opgenomen in het brede Uitvoeringsprogramma Parkeren. Hierdoor is het mogelijk om een deel van de inkomsten uit de autoparkeermeters te gebruiken voor fietsenstallingen. Zo is het mogelijk om het stallen van de fiets gratis te houden. En om de kosten voor fietsparkeren te kunnen blijven financieren.

Natuurlijk blijft de gemeente aan de fietspaden werken. Zo is in samenwerking met Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) gekeken naar de zogenaamde ‘metropolitane’ fietsroutes. Dit zijn de drukke, doorgaande fietspaden tussen woonwijken en werkgebieden. Bijvoorbeeld die naar Rotterdam-centrum, het vliegveld of naar de technische universiteit in Delft. Per werkdag maken meer dan 1.000, soms zelfs 2.500 fietsers gebruik van zo’n route. In 2017 is onderzocht welke metropolitane routes er zijn en welke trajecten in aanmerking komen voor verbetering. Daarbij valt te denken aan verbreding, minder opstoppingen, geschikter maken voor e-bikes, asfalteren en betere verlichting. Er worden hogere eisen aan deze paden gesteld.