3.4 Resultaten

Doel

Doel Resultaat
30% CO2-uitstoot te reduceren in 2030 ten opzichte van 1990 Ondertekening op 8 maart 2017 van de Green Deal Aardgasvrije Wijken lokale intentieverklaring ‘Groenoord en Nieuwland op duurzame warmte’
32% van alle verplaatsingen in Schiedam gebeurt met de fiets in 2020
  • Uitvoering programma Heb jij ook een tunnelvisie?
  • 17 fietstunnels in Schiedam beoordeeld,
  • Meer fietsenstallingen in wijken
  • Fietsparkeren opgenomen in Uitvoeringsprogramma Parkeren
Ambtenaren geven het goede voorbeeld – Beleid afval scheiden aangescherpt
160kg restafval per persoon in 2020
  • 259kg restafval per persoon
  • Afval beleidsplan Afval the Challenge vastgesteld
  • Afval the Game uitgevoerd