3.1 Bewoners kiezen samen met gemeente voor duurzaam wonen

Onderteking

8 maart 2017 was een belangrijke dag voor Schiedam. Toen heeft de minister van Economische Zaken de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend, samen met een dertigtal gemeenten waaronder Schiedam, netbeheerders en enkele koepelorganisaties. En de gemeente heeft er meteen werk van gemaakt.

In april is door de gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus, de Provincie Zuid-Holland, Eneco en netwerkbeheerder Stedin een lokale intentieovereenkomst ondertekend om de verwarming van de wijken Groenoord en Nieuwland te verduurzamen. De eerste fase in de uitvoering hiervan is een onderzoek naar de mogelijke alternatieven voor aardgas. Die fase is afgerond. Het alternatief met de hoogste voorkeur is een (hoge temperatuur) warmtenet. In plaats van met een CV-ketel die op gas werkt, worden huizen dan verwarmd met water van ruim 80 graden. Dat warme water komt binnen via een netwerk van leidingen onder de grond vanuit de haven. Het afgekoelde water wordt vervolgens via andere buizen weer afgevoerd. In 2018 wordt gekeken of deze mogelijkheid ook financieel haalbaar is.

Inwoners faciliteren

De gemeente Schiedam wil inwoners ook graag faciliteren om zelf te verduurzamen. Hier zijn verschillende regelingen voor. Zo konden bewoners van Schiedam het afgelopen jaar meedoen aan de actie SamenZonneEnergie van iChoosr. In totaal hebben in 2017 96 bewoners aangegeven mee te willen doen. Zij hebben allemaal een aanbod gekregen van iChoosr. Daar gingen 38 bewoners mee akkoord. In totaal kunnen er 376 zonnepanelen op particuliere huizen worden geplaatst door deze actie. De verwachting is dat het aantal daadwerkelijk gerealiseerde systemen iets lager zal liggen, omdat daken mogelijk toch niet geschikt blijken.

Warmtescan

Bewoners uit Schiedam-West kregen in het najaar de mogelijkheid om via het Serviceloket Woningverbetering een warmtescan uit te laten voeren bij hun woning. Met een warmtescan wordt duidelijk waar in het huis warmte verloren gaat. Door dit te weten kunnen isolerende maatregelen genomen worden. In totaal zijn bij deze actie 72 scans uitgevoerd. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Dat wil zeggen dat de bewoners een voucher krijgen om bij de WoonWijzerWinkel advies in te winnen over de verbeteringen die ze kunnen doorvoeren. Ook van buiten Schiedam-West kwamen aanmeldingen voor het laten uitvoeren van warmtescans: zo’n 50. In het begin van 2017 zijn er ook zo’n 70 warmtescans uitgevoerd. Tevens zijn 130 appartementen doorgelicht.

 

Warmtescan warmtescan (servicepunt woningverbetering)

Levensloopbestendig wonen

Bij het Serviceloket Woningverbetering kunnen bewoners ook terecht om advies te krijgen over levensloopbestendig wonen. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in je eigen huis is ook een vorm van duurzaamheid, vindt de gemeente. Met het project ‘Lang zult u wonen’ hebben het afgelopen jaar 90 inwoners advies gekregen hoe hun woning levensloopbestendig te krijgen. Het Serviceloket Woningverbetering gaat zich de komende periode richten op het benaderen van vve’s voor het advies over levensloopbestendig wonen. Speciaal voor vve’s biedt het Serviceloket ook advies over het vergroenen van de meerjarenonderhoudsprogramma’s. Daar kunnen vve’s ook subsidie voor krijgen. In 2017 hebben 2 vve’s hiervan gebruikgemaakt. Aan nog eens 50 inwoners is het afgelopen jaar een gericht energie-advies gegeven.