1.2 Verduurzamen

Gemeentelijke panden moeten groener

We willen het goede voorbeeld geven door onze eigen panden te verduurzamen. Het doel is jaarlijks 4% minder gas en elektriciteit te gebruiken en de CO2-uitstoot met 12,5% te reduceren in 2020. De jaarlijkse doelstelling is dit jaar niet behaald.

Er zijn het afgelopen jaar veel plannen ontwikkeld om in het Stadserf 1 minder elektriciteit en gas te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld gedacht om de buitenkant van het gebouw van led-verlichting te voorzien, net als de gangen van de toren. Ook zijn plannen gemaakt om het pand van zonnepanelen te voorzien. En is geopperd om de huidige luchtbevochtiger te vervangen voor een energiezuinige variant. Echter is nog niet bekend wat de toekomstige bestemming van het pand wordt. Daardoor zijn geen aanvullende maatregelen genomen afgelopen jaar. Het verbruik van elektriciteit en gas in het Stadserf is zodoende ook niet afgenomen. Het elektriciteitsgebruik is iets toegenomen. Wel hebben we een aanbesteding gedaan met zeven gemeenten om vanaf 2019 voor vier jaar groene stroom in te kopen voor al het gemeentelijke vastgoed.

Energieverbruik

Elektra
Gas

Daken gemeentelijke panden

De gemeente Schiedam wil zelf graag zonne-energie opwekken. Daarom startten we afgelopen jaar een onderzoek om te kijken of de daken van de gemeentelijke panden geschikt zijn om met zonnepanelen te beleggen. Tien gemeentelijke daken worden onderzocht. Van drie gemeentelijke panden, de Van Heekstraat 15, Prinses Beatrixpark 15 en de Prinses Beatrixlaan 2 zijn de onderzoeken afgerond. In de rapporten voor deze panden zijn verschillende verduurzamingsvarianten uitgewerkt. Er is hierbij gelet op mogelijke energieopbrengst en -besparing, levensduurverlenging van het dak, waterberging, de bijdrage aan de biodiversiteit, CO2-afname, de vermindering stedelijke hitte-eilandeffect en de bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. De businesscases moeten nog verder worden ontwikkeld. Dat gebeurt in 2018.