1.5 Samenwerken

met andere gemeenten

Om onze klimaatambities te realiseren is het noodzakelijk samen te werken met andere gemeentes in de regio. Dat doen we al jaren met 14 gemeentes in de Alliantie Duurzaam Rijnmond.

En sinds twee jaar ook met de andere 9 gemeentes in de regio Rotterdam-Den Haag. De samenwerking vindt plaats in ambtelijke en bestuurlijke netwerken, waarin de verschillende klimaatthema’s worden besproken. Alle 23 gemeentes werken in 2018 samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). De voorbereidingen zijn in 2017 gestart.

De RES zal de stappen in beeld brengen om te komen tot een vrijwel CO2-vrije energievoorziening in 2050 voor de regio Rotterdam-Den Haag, voor de warmte- en elektriciteitsvoorziening van woningen en bedrijven. Ook mobiliteit krijgt een plek in de RES. Er ontstaat meer inzicht in de ruimtelijke en economische consequenties voor de regio. De RES zal een aanvulling zijn op lokale initiatieven.

Een regionale aanpak is nodig om te zorgen dat in de toekomst iedereen gebruik kan maken van duurzame energie. Een individuele gemeente en ook de totale regio kan niet zelfvoorzienend zijn in duurzame energie. We hebben elkaar nodig. De RES bundelt wat al gebeurt, brengt in beeld wat er nog extra moet gebeuren en geeft een handreiking voor de aanpak.