1.6 Resultaten

Alle resultaten van de Gemeente in 2017 op een rijtje.

Doel  Resultaat
30% CO2-uitstoot te reduceren in 2030 ten opzichte van 1990 33.981 ton CO2-besparing gepland en gerealiseerd
jaarlijks 4% minder gas en elektriciteit gebruiken in gemeentelijke panden

de CO2-uitstoot met 12,5% te reduceren in 2020

gebruik gas en elektriciteit is licht gestegen onderzoek naar zonnepanelen op gemeentelijke daken

 

Ambtenaren geven het goede voorbeeld Beleid afval scheiden aangescherpt
100% duurzaam inkopen in 2017 Manifest voor MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen) ondertekend en gestart met de uitvoering
Samenwerking in de regio start met samenwerking tussen 23 gemeentes voor een Regionale Energie Strategie