1.0 Interview met wethouder Patrica van Aaken

Van bewustwording naar uitvoering

Patricia van Aaken

Schiedam duurzaam maken: het is nogal een uitdaging. Maar wel eentje waar wethouder Patricia van Aaken zich met hart en ziel voor inzet. Ook in 2017, het jaar dat volgens de wethouder in het teken stond van de uitvoering. “En iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid, de gemeente, de inwoners en het bedrijfsleven.” Een terugblik op het afgelopen jaar.

Kunt u kort vertellen over het ontstaan van het Programma Duurzaamheid?

Jazeker. Zo’n twee jaar geleden is ons Programma Duurzaamheid vastgesteld in de gemeenteraad van Schiedam. Het moest een programma worden met ambitieuze én realistische doelstellingen op het gebied van CO2-reductie. En het moest een heel breed programma worden. Dat is gelukt. We hebben ons ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in Schiedam vòòr 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 1990. Ook nemen we op alle beleidsterreinen het onderwerp duurzaamheid mee. Denk aan onderwijs, economie en mobiliteit. Ik noem duurzaamheid wel eens de ‘satéprikker’ van het gemeentelijk beleid.

Het afgelopen jaar 2017 stond in het teken van de uitvoering stelt u. Wat houdt dit in?

2016, het eerste jaar na de vaststelling van het Programma Duurzaamheid hebben we vooral gewerkt aan de bewustwording rond het programma. Bewustwording van alle inwoners in Schiedam, maar ook van onze eigen gemeenteambtenaren. Dat kost natuurlijk tijd. En daar moeten we vooral mee doorgaan, dat houdt niet op. In 2017 zijn we in een volgende fase beland. Van bewustwording en het opstarten van de eerste initiatieven naar de uitvoering. Echt aan de slag. En aan de slag, dat zijn we.

Wat merken Schiedammers hiervan?

Schiedammers merken nu dat de gemeente werk maakt van duurzaamheid. Zo is de gemeente Schiedam een van de ondertekenaars van de Green Deal Aardgasvrije Wijken. We behoren hiermee tot de koplopers van Nederland. En we zetten niet alleen een handtekening onder de deal, we geven er ook actief invulling aan. Samen met woningcorporatie Woonplus willen we steeds meer woningen los maken van de gasaansluiting. Ja, zelfs complete wijken. Dat staat in ons beleid om CO2-uitstoot te reduceren, maar ook in dat van de corporatie. Dat heeft ertoe geleid dat we hebben afgesproken om twee wijken in Schiedam aardgasvrij te gaan maken: Groenoord en Nieuwland gaan van het gas af. Er zullen nog meer wijken volgen.

Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. Dus ook van iedere bewoner.

Dus inwoners kunnen rustig achterover leunen, de gemeente is aan zet?

Zeker niet! Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. Dus ook van iedere bewoner. Wij proberen inwoners te faciliteren om te verduurzamen. Zo konden bewoners van Schiedam het afgelopen jaar meedoen aan de actie SamenZonneEnergie van iChoosr. In totaal hebben bijna 100 bewoners aangegeven mee te willen doen, goed voor 376 zonnepanelen op particuliere huizen. Ook kunnen bewoners zich aanmelden voor een warmtescan van uw woning, zodat duidelijk wordt waar warmte verloren gaat in huis. Met die uitkomsten kunnen bewoners vandaag nog aan de slag! Zo stimuleren we elkaar.

Persmoment Duurzaamheid Primo-1 Persmoment Duurzaamheid Primo

En het bedrijfsleven?

In het havengebied in Schiedam valt enorm veel winst te behalen in de energietransitie. Onze haven draait nog haast volledig op fossiele brandstoffen. Dat is overigens in iedere haven ter wereld zo, daarin zijn we geen negatieve uitzondering. Wanneer hier een kanteling plaatsvindt, heeft dat een waanzinnige impact op de CO2-uitstoot in onze stad. Gelukkig zijn er bedrijven in de haven opgestaan die werk willen maken van een duurzame haven. Zo is een stuurgroep opgericht onder leiding van het bedrijf Proton Ventures, de gemeente Schiedam en het Schiedams Energie Collectief. Door middel van gesprekken proberen ze bedrijven te verleiden om duurzamer te gaan opereren. Dit moet uiteindelijk leiden tot een duurzame businesscase voor onze haven.

Maar u wilt zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld geven?

Uiteraard. Dat staat ook in ons programma. Zo is ons inkoopbeleid duurzaam en proberen we onze medewerkers te stimuleren duurzaam te denken en te handelen. Ook onze panden willen we verduurzamen. In 2016 zijn er al zonnepanelen geplaatst op het Wennekerpand. Het afgelopen jaar hebben we voor onze gemeentelijke panden onderzocht of zonnepanelen mogelijk zijn. Dat gaat de komende jaren een vervolg krijgen.

Wat is de volgende stap in de verduurzaming van Schiedam?

De verduurzaming van de samenleving voltrekt zich in razend tempo. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat we aangehaakt blijven bij de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Dat betekent dat we zullen moeten blijven innoveren, dat we op zoek moeten naar hoe we initiatieven en projecten kunnen opschalen, en dat goed zullen moeten samenwerken in de regio om die versnelling te realiseren. Als we iedere dag werk blijven maken van een duurzaam Schiedam, dan kunnen we ook iedere dag onze duurzame ambities een stukje hoger leggen.

Gemeente Schiedam Duurzaamheidsrapport 2017