1.3 Het goede voorbeeld

Ambtenaren geven het goede voorbeeld

Op verschillende manieren laat de gemeente Schiedam zien dat gewerkt wordt aan duurzaamheid.

Zo worden ambtenaren gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen met de actie ‘Op de fiets werkt beter’. Ook deed de gemeente in 2017 mee met Warme Truien Dag. Verder is het beleid rond afval scheiden verder aangescherpt. Op verschillende plekken in het gemeentehuis zijn afvalbakken geplaatst met meerdere compartimenten. De Gemeente zelf werkt ook aan het terug dringen van haar restafval. In 2016 werden alle afvalbakken bij de bureaus van medewerkers al vervangen door één afvalbak per verdieping. Het afgelopen jaar is op de begane grond en op de eerste verdieping een proef begonnen met gescheiden inzameling van etensresten, plastic en restafval.

Afval scheiden De ingebruikname van de afvalbakken door de wethouder duurzaamheid

Dilemma

Het goed scheiden van afval is duurzaam. Daar werken medewerkers van de gemeente graag aan mee. Maar afval scheiden is niet altijd even eenvoudig, zeker niet als er drie of meer afvalstromen moeten worden gescheiden. Ambtenaren moeten soms even nadenken over bij welke afvalstroom hun afval hoort.