1.1 CO2 reductie

Een ambitieuze en realistische doelstelling voor CO2-reductie

De gemeente Schiedam heeft de ambitie om in 2030 30% CO2-uitstoot te reduceren ten opzichte van 1990. Voor het realiseren van deze doelstelling geven we invulling aan het klimaatbeleidsplan. Ook hebben we vorig jaar de Warmte Transitie Atlas opgeleverd, die als basis dient voor het energietransitieplan. Dit plan moet antwoord geven op de vraag hoe de gemeente Schiedam ‘van het gas af’ gaat en hoe met duurzame energie kan worden voorzien in elektriciteit en warmte.

Om de CO2-reductie bij te houden maakt de gemeente Schiedam gebruik van monitoringssysteem Enervisa. Hierin wordt bijgehouden voor hoeveel reductie de projecten bijdragen aan de doelstelling. Het is echter niet eenvoudig om per project te bepalen wat huidige uitstoot is, wat nieuwe uitstoot is na een aanpassing en wat dan de behaalde CO2-reductie wordt. Ook zullen diverse CO2-besparende maatregelen, die zonder contact met de gemeente zijn gerealiseerd, zoals inwoners en bedrijven die zonnepanelen plaatsen, ontbreken in de reductiegetallen. In de Klimaatmonitor van het Rijk zijn deze wel terug te vinden. Echter, deze monitor loopt twee jaar achter qua gegevens.

CO2-reductie

Vier speerpunten uit Klimaatbeleidsplan: Behaalde en geplande CO2-reductie (ton) in 2016 Behaalde en geplande CO2-reductie (ton) in 2017 Doelstelling CO2-reductie (ton)
Goede voorbeeld geven 100 0 2.800
Energievraag en aanbod bij elkaar brengen 900 30.444 22.500
Inwoners faciliteren 10.400 584 6.800
Regionale samenwerking 5.600 2.953 4.900
Totaal 17.000  33.981 37.000