Duurzaam Schiedam: ambitieus én realistisch

Voor het tweede jaar op rij presenteert de gemeente Schiedam haar duurzaamheidsverslag. Hierin geven we meer uitleg over ons Programma Duurzaamheid. Ook laten we zien wat er in 2017 op het gebied van duurzaamheid is gebeurd in de stad. En wat nog te gebeuren staat. Lees er alles over in dit duurzaamheidsverslag.

Lees meer

De gemeente Schiedam heeft een ambitieuze en tegelijkertijd realistische klimaatdoelstelling geformuleerd: de CO2-uitstoot in Schiedam voor 2030 met 30% verminderen ten opzichte van 1990. Deze doelstelling staat in het klimaatbeleidsplan en vormt een belangrijke koersbepaler voor de komende jaren. Veel maatregelen die we nemen zijn gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot. We willen daarbij zelf het goede voorbeeld geven, vraag en aanbod van energie bij elkaar brengen, inwoners faciliteren en samenwerken in de regio.

Maar het Programma Duurzaamheid richt zich niet alleen op het reduceren van de CO2-uitstoot. We zien duurzaamheid als een breed begrip: het raakt meerdere onderwerpen uit het gemeentelijk beleid. Denk aan gezondheid, mobiliteit, wonen, leven en gezondheid, flora en fauna en economie. Niet voor niets neemt de gemeente het onderwerp duurzaamheid mee in iedere beslissing die het neemt. Zo wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Daarnaast vinden we het belangrijk actief te communiceren over de duurzame initiatieven in de stad. Dat gebeurt via het online platform Schiedamduurzaam.nl. Ook rapporteren we jaarlijks over de voortgang van het duurzaamheidsbeleid met een duurzaamheidsverslag. Dat wordt opgesteld volgens de internationale richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Wij zijn daarmee een van de eerste gemeenten die op deze gedetailleerde manier verslag doen van het beleid rond duurzaamheid.

Wethouder duurzaamheid
Gemeente Schiedam

Patricia van Aaken

Wethouder duurzaamheid Gemeente Schiedam

Lees interview
Directeur Proton Ventures

Hans Vrijenhoef

Directeur Proton Ventures

Lees interview
Wijk Energiek Groep

Rob en Louis

Wijk Energiek Groep

Lees interview